Comisión de Augas

coidando dos recursos

Comisión de Augas

A Comisión Especial de Augas está composta polo Alcalde e unha ou un representante de cada partido político, representantes de tódalas traídas de auga e de Coxapo.

Nela coordinanse accións para a mellora do abastecemento de auga en todo o Concello.

Sesións: Convóncase polo Alcalde alomenos 2 veces ao ano.