Comisión de Contas

Para a revisión e control

Comisión de Contas

A Comisión Especial de Contas estará composta por 7 membros coa seguinte proporcionalidade:

  • Presidente o alcade, do grupo político BNG, Xosé Manuel Rodríguez Méndez
  • Dous vogais do grupo político PP
  • Dous vogais do grupo político BNG
  • Un vogal do grupo político PSdeG-PSOE
  • Un vogal, o Concelleiro non adscrito

As funcións principais da Comisión de Contas son a revisión e control da execución dos Orzamentos Municipais.