Xunta de Goberno

Presidida polo Alcalde

Xunta de Goberno do Concello

A Xunta de Goberno Local está comporta por:

  • O Alcade, Xosé Manuel Rodríguez Méndez
  • O 1º Tenente de Alcalde, Marcelino Couto Martínez
  • O 2º Tenente de Alcalde, Oscar González Álvarez
  • A Concelleira Natividad Durán Pedrosa

As sesións ordinarias celébranse quincenalmente os martes as 9:00 horas tratando tódolos asuntos que non deban ser debatidos en Pleno: proxectos, subvencións, obras, contratacións, etc.