Concello das Neves

Oferta e Selección para a Contratación Laboral Temporal de dúas persoas desempregadas, para os postos de Socorristas, do Servizo de Atención ás Piscinas Municipais

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Subvención para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interés xeral e social. Concesión dunha subvención por importe de 7.066,20 € para a contratación de 2 persoas traballadoras desempregadas para a realización da obra ou servizo «ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS»

Fotos gratis de Salvador de la vida

Tal como se establece na resolución da concesión da subvención, as oficinas de emprego deberán tramitar as correspondentes ofertas.

Os aspirantes deberán estar inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

DECRETO APROBACIÓN CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN

ANEXOS I e II POSTOS SOCORRISTAS

RESULTADO DA SELECCIÓN PARA DOUS POSTOS DE SOCORRISTAS

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email