Concello das Neves

Activación da oficina de información turística

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Logo do proceso de selección de persoal e o acondicionamento da instalación a oficina de información turística do Concello das Neves xa está activa.

O Concello das Neves, foi beneficiario dunha subvención da Deputación de Pontevedra para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en Oficinas de Turismo Adheridas á Rede de Oficinas Rías Baixas durante o ano 2021 (publicado no BOPPO núm. 27 de 10 de febreiro de 2021), levou a cabo a contratación dunha traballadora, durante 6 meses, para o Punto de Información Turística das Neves. A subvención concedida foi de 7.000 euros.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email