Equipo de goberno

resultado das eleccións municipais de 2023

Equipo de goberno

José Manuel Alfonso González

Alcalde-Presidente

Hacienda, Empleo e Persoal

ana-belen-dura-montero

Ana Belén Durán Montero

1ª Tenencia de Alcaldía

Servizos Sociais, Voluntariado e Deporte

Víctor Manuel Rodríguez López

2ª Tenencia de Alcaldía

Cultura, Medio Ambiente e Patrimonio

Ana Belén Rodríguez Pino Concelleira

Ana Belén Rodríguez Pino

Concelleira

Marketing e Comunicación, Turismo, Comercio, Parques e Xardíns

José Luis Seoane Iglesias

concelleiro

Vías e Obras, Alumeado, Saneamento, Servizos e Innovación

Susana Gil Jorge

Concelleira

Educación, Igualdade/muller, Xuventude, Lingua e Sanidade