Instalacións Deportivas

Deporte para todos

Instalacións Deportivas

O Concello das Neves colabora de xeito estreito con clubes e asociacións para o desenvolvemento de actividades e eventos deportivos. Apóstase pola continuidade de modalidades existentes e mais tamén búscase o pulo de novas e alternativas modalidades deportivas.

Clubs Deportivos

Reserva de instalacións deportivas

Piscinas abertas dende o 1 de xullo.

Horario de 15 a 21 horas de luns a domingo.

Non é precisa reserva.

Reserva gratuíta. Só se admite unha reserva por persoa e día.