O Alcalde

Alcalde-presidente do concello

José Manuel Alfonso González