Concello das Neves

O Concello das Neves contrata a 8 persoas desempregadas, a xornada completa, con cargo ao ‘Plan MAIS PROVINCIA’ da Deputación Provincial de Pontevedra

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

A Deputación Provincial de Pontevedra, aprobou a concesión dunha subvención ao concello das Neves ao abeiro do Plan +Provincia para a activación do Emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2024 (Liña 3), por importe de 118.941,28 euros, polo que o Concello das Neves contratará a 8 persoas desempregadas, a xornada completa durante o ano 2024.

As traballadoras e traballadores que se contraten, tal como establecen as anteditas bases Reguladoras, deberán ser persoas desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, como demandantes non ocupadas e dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección coma no da formalización do contrato.

Características dos postos:

MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS MUNICIPAIS:
1 Fontaneiro/a: 6 de meses de duración de contrato, a tempo completo (código CNO 72211012) .
2 Peóns forestais: 9 de meses de duración de contrato, a tempo completo (código CNO 95431028) .
2 Peóns de obras públicas: 8 de meses de duración de contrato, a tempo completo (código CNO 96011029).
1 xardiñeiro/a: 8 de meses de duración de contrato, a tempo completo (código CNO 61201028).

PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS:
2 Peóns de recollida de lixo: 9 meses de duración de contrato, a tempo completo (código CNO 94411010) .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email