Concello das Neves

Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no alumeado público en Vide (Requeixo e estrada xeral), Tortoreos (Pallotas), As Neves (Estación Pista) e Rubiós (Igrexa)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

O Concello das Neves acomete este proxecto (FEDER-EELL-2019-000536) de eficiencia enerxética financiado ao 80% con fondos da Unión Europea a través do IDAE.

O obxectivo principal desta actuación é cambiar as luminarias existentes por outras novas de tecnoloxía LED que cumplan cos requisitos técnicos elexibles para este tipo de luminarias según documento recoñecido polo IDAE e permitan conseguir os seguintes obxetivos:
a) Reducir o consumo de enerxía eléctrica da instalación reformada en, polo menos, un 30%.
b) Reducir o consumo de Enerxía Primaria e de emisión de gases de efecto invernadoiro (CO 2 )
c) Cumprir coas esixencias lumínicas do Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
d) Regular os niveis de iluminación según diferentes horarios nocturnos e tipos de vías, axustándose a las necesidades dos cidadans.

Concretamente e, en resumo, as actuacións principais consisten no cambio de 231 luminarias por outras novas de tecnoloxía LED, sustituindo a maioría dos elementos de soporte que se atopan deteriorados, e o cambio de 5 cadros eléctricos co obxeto de garantizar el cumprimento
da normativa vixente. Na seguinte táboa móstrase o número de puntos nos que se actuou desglosados por cadro:

CÓDIGO NOMBRE NUMERO PUNTOS
C022 Rubiós (Igrexa) 28
C035 Estación Pista 15
C044 Vide (Requeixo) 48
C045 Vide (Estrada Xeral) 123
C057 Tortoreos (Pallotas) 17
231

Fotografías:

Documentos:

Prego de Prescripcións Técnicas

Xustificación da actuación e o cumprimento de obxectivos

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email