Atención Temperá

Rede galega de atención temperá

Servizo de Atención Temperá

Que é a Atención Temperá?

Enténdese a atención temperá como un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, e que ten por obxectivo dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.

A quén se dirixe?

Aos nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastorno do desenvolvemento ou en situación de risco de padecelos, ás familias e á contorna empadroados no Concello de Salceda de Caselas ou As Neves.

Quen pode informar dunha sospeita de trastorno de desenvolvemento nun neno?

As propias familias, as escolas infantís, os servizos sociais comunitarios ou outras instancias que traten co menor e coa familia.
No caso de que a sospeita sexa fora da familia, debe informarse á mesma para que acudan ao servizo de pediatría.

A onde debo dirixirme para obter máis información?

  • Ao servizo de pediatría que derivará no caso de que considere a Unidade de AT.
  • Aos servizos sociais dos concellos de Salceda de Caselas e As Neves.
  • Aos servizos de orientación dos centros educativos nos que esté matriculado o neno ou nena.
  • Ao servizo de atención temperá dos Concellos de Salceda de Caselas e As Neves.