Concello das Neves

Subvención para axudas básicas de emerxencia 2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

A Deputación de Pontevedra adxudica ao Concello de As Neves subvención para o financiamento e prestación das axudas básicas de emerxencia nos servizos sociais comunitarios, estas axudas van dirixidas a proporcionarlles aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, de maneira excepcional e extraordinaria, para poderen atender as demandas de necesidade urxente e puntual das veciñas e veciños do concello que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención ás persoas con menores ao seu cargo.

Dotación en investimento:      3.300 €

Dotación en Gasto Corrente:   6.000 €

Total da Subvención:          9.300 €

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email