Concello das Neves

Subvención para axudas básicas de emerxencia 2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

A Deputación de Pontevedra Concedeu ao Concello das Neves, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2023, un importe de 6.000,00 € en concepto de gasto corrente e 3.300,00 € en concepto de gasto de investimento que se imputarán aplicacións 23/231.2313.462.00 e 23/231.2311.762.00 respectivamente do orzamento provincial do exercicio 2023.

Dotación en investimento:      3.300 €

Dotación en Gasto Corrente:   6.000 €

Total da Subvención:          9.300 €

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email