Concello das Neves

Subvención para axudas básicas de emerxencia 2024

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

A Deputación de Pontevedra Concedeu ao Concello das Neves, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2024, un importe de 5.800,00 € en concepto de gasto corrente e 5.000,00 € en concepto de gasto de investimento que se imputarán aplicacións 24/231.2313.462.00 e 24/231.2311.762.00 respectivamente do orzamento provincial do exercicio 2024.

Dotación en investimento:      5.000,00 €

Dotación en Gasto Corrente:   5.800,00 €

Total da Subvención:          10.800 €

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email