Persoal

Departamento de servizos

Área de persoal

O Concello das Neves aposta pola calidade no desempeño de traballo do seu persoal. Coidanse as condicións de traballo para o desenvolvemento deste redunde de xeito efectivo na veciñanza. O convenio colectivo e a renovación da RPT serán unha realidade esperada na que regular a conciliación da vida laboral e familiar, os salarios, as produtividades, as quendas, as gardas, o teletraballo, etc.

Todas as novas desta área

Para novas anteriores ao 1/01/2022, PREME AQUÍ