Concello das Neves

Plan de Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2023-2024

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) concedeulle ao  Concello das Neves, ao abeiro da convocatoria do Plan de Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (DOG nº 44 do 3 de marzo … Leer más

Subvención para axudas básicas de emerxencia 2024

A Deputación de Pontevedra Concedeu ao Concello das Neves, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2024, un importe de 5.800,00 € en concepto de gasto corrente e 5.000,00 € en concepto de gasto de investimento que se imputarán aplicacións 24/231.2313.462.00 e 24/231.2311.762.00 respectivamente do orzamento provincial … Leer más

REDE ÁGORA. PROXECTO DE “RECUPERACIÓN DO ESPAZO PEONIL NA RÚA DO CRUCEIRO E MELLORA DA PRAZA DO CRUCEIRO ”

REDE ÁGORA. PROXECTO DE “RECUPERACIÓN DO ESPAZO PEONIL NA RÚA DO CRUCEIRO E MELLORA DA PRAZA DO CRUCEIRO ” O Concello das Neves ten concedida unha subveción ao abeiro da Convocactoria de subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou cicables nos Concellos da Rede AGORA … Leer más

REDE ÁGORA. RECUPERACIÓN DO ESPAZO PEONIL NO CAMIÑO DE LIÑARES E NO CAMIÑO DE LUGAR DE CHAN”

REDE ÁGORA. PROXECTO DE “RECUPERACIÓN DO ESPAZO PEONIL NO CAMIÑO DE LIÑARES E NO CAMIÑO DE LUGAR DE CHAN” O Concello das Neves ten concedida unha subveción ao abeiro da Convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou cicables nos Concellos da Rede AGORA … Leer más

Plan Infravivenda 2023 Próxima actuación na parroquia de SANTA EULALIA DE BATALLÁNS

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de SANTA EULALIA DE BATALLÁNS, subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambente, Territorio e Vivenda, dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVlta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2023. Expediente: P-IR-0007/23 Orzamento: 14.883,00 … Leer más

Plan Infravivenda 2023 Próxima actuación na parroquia de SETADOS

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de SETADOS, subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambente, Territorio e Vivenda, dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVlta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2023. Expediente: P-IR-0006/23 Orzamento: 14.997,95 € Dotación do … Leer más

Plan Infravivenda 2023 Próxima actuación na parroquia de VIDE

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de Vide, subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambente, Territorio e Vivenda, dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVlta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2023. Expediente: P-IR-0005/23 Orzamento: 14.822,50 € Dotación do … Leer más

Subvención para axudas básicas de emerxencia 2023

A Deputación de Pontevedra Concedeu ao Concello das Neves, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2023, un importe de 6.000,00 € en concepto de gasto corrente e 3.300,00 € en concepto de gasto de investimento que se imputarán aplicacións 23/231.2313.462.00 e 23/231.2311.762.00 respectivamente do orzamento provincial … Leer más

O Concello das Neves lanza a contratación dun peón forestal (subvención APROL)

Proceso de contratación laboral temporal dunha persoa desempregada, ao abeiro da orde de 9 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 22 do 1 de febreiro de 2023.), da Consellería de Emprego e Igualdade para o fomneto do emprego no medio rural (APROL rural) Documentos do proceso: Bases de selección Data e hora da proba práctica … Leer más