Concello das Neves

Plan Infravivenda 2022 Próxima actuación na parroquia de Setados

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de Setados ao abeiro da subvención outorgada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambente, Territorio e Vivenda dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVlta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda, para o exercicio 2022.

  • Expediente: P-IR-0014/22
  • Orzamento: 14.997,95 €
  • Dotación do IGVS: 14.248,05 €
  • Dotación do Concello: 749,90 €
  • Adxudicatario: Constuccións Rocha Novoa SL

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email