Concello das Neves

PRAZO DE RESERVA PARA A «SEMANA DAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE AS NEVES»

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ABERTO, DENDE MAÑÁ, O PRAZO DE RESERVA PARA A «SEMANA DAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE AS NEVES»
Dende mañá, sábado 15, e ata o vindeiro 21 de xuño (ambos incluidos) está aberto o prazo de solicitude de reserva da praza para a «Semana das actividades artísticas»

As familias interesadas deberán presentar nos Servizos Sociais do Concello, persoalmente, a través do correo electrónico servizossociais@asneves.gal ou por medio da sede electrónica do Concello:
– Solicitude de inscrición (ANEXO I) cuberta, xunto coa seguinte documentación:
• DNI do pai/nai/titor/a
• DNI da/o menor ou libro de familia
• Tarxeta Sanitaria da/o menor
• Titulo de familia numerosa ou certificado de recoñecemento da condición de
familia monoparental, cando sexa de aplicación

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email