Concello das Neves

PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
 • Para maiores de 60 anos ou maiores de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
 • O desenvolvemento destas quendas terá lugar durante o período comprendido entre o 17 de xullo e o 18 de decembro do ano 2024
 • As quendas teñen unha duración de 10 días
 • O prazo de presentación de solicitudesdo 18 de xuño al 18 de xullo
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Email