Concello das Neves

PRAZO DE RESERVA PARA O CAMPUS DEPORTIVO

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ABERTO, DENDE MAÑÁ, O PRAZO DE RESERVA PARA A O CAMPUS DEPORTIVO
Dende o martes 25, e ata o vindeiro 2 de xullo (ambos incluidos) está aberto o prazo de solicitude de reserva da praza para a «Campus deportivo »

As familias interesadas deberán presentar por medios telemáticos a ficha de inscrición xunto coa seguinte documentación:

  • DNI do pai/nai/titor/a
  • DNI da/o menor ou libro de familia
  • Tarxeta Sanitaria da/o menor
  • Titulo de familia numerosa ou certificado de recoñecemento da condición de
    familia monoparental, cando sexa de aplicación

Enlace para a reserva de plaza: Formulario

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email