Concello das Neves

PRAZO DE RESERVA PARA OS CAMPAMENTOS DE VERÁN

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ABERTO, DENDE MAÑÁ, O PRAZO DE RESERVA PARA A OS CAMPAMENTOS DE VERÁN 2024
Dende o martes 25, e ata o vindeiro 2 de xulLo (ambos incluidos) está aberto o prazo de solicitude de reserva da praza para a os Campamentos de verán 2024

As familias interesadas deberán presentar por medios telemáticos a ficha de inscrición xunto coa seguinte documentación:

  • DNI do pai/nai/titor/a
  • DNI da/o menor ou libro de familia
  • Tarxeta Sanitaria da/o menor
  • Titulo de familia numerosa ou certificado de recoñecemento da condición de
    familia monoparental, cando sexa de aplicación
    -Quen alegue ter necesidades de ampliación de horario por motivos laborais presentará a copia do contrato laboral das personas que conforman a unidade familiar e o certificado de empresa co horario de traballo.
  • Xustificante de ter realizado o abono do prezo público na conta do Concello de As Neves: ES45 2080 5434 0731 1010 0021

Enlace para a reserva de plaza: Formulario

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email