Concello das Neves

Renovación enerxética da Casa da Xuventude

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 O Concello das Neves cos fondos do Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) renova enerxéticamente a Casa da Xuventude.

Cunha inversión de arredor de 200.000 euros cambiase principalmente a cuberta e todo o cerramento exterior, é dicir, portas, ventas e vidrieiras.

Investimento total: 272.966,65 euros.

Investimento elexible: 254.737,44 euros.

Axuda: 203.789,95 euros.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email