Concello das Neves

Subvención: As Neves Concilia 2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

logo Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Igualdade subvenciona a actividade “AS NEVES CONCILIA” durante o ano 2022, ó abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (LIÑA FOMENTO DA CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR, EN DIANTE, PROGRAMA DE CONCILIACIÓN “SI435B”), DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALADE (regulado polas Bases publicadas no DOG nº 52 de data 16 de marzo de 2022).

Dotación da Subvención: 18.000 €

Documentación:

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email