Concello das Neves

Aberto o prazo de presentación para a solicitude do Bono Alugueiro

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Xa está aberto o prazo para a presentación de solicitudes do Bono Alugueiro que rematará o día 31 de maio de 2022 (e, en todo caso, ao esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria).

Este prazo poderá ser ampliado mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

👉Podes consultar o texto íntegro das bases da convocatoria entrando en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioC3Q2-271221-0001_gl.pdf
☎ Para máis información, contacta telefonicamente con Servizos Sociais do Concello: 986 64 86 05

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email