Biblioteca

biblioteca municipal As neves

Área de Biblioteca

Todos os nosos servizos e actividades son de uso público, aberto e gratuíto. Poderás conectarte a internet vía WiFi nas nosas instalacións e dispoñemos dunha zona que pode ser usada para lectura ou estudo. Na sala pódense usar libremente calquera dos materiais que forman a nosa colección.

Datos de Contacto e incidencias:

Alta de usuarios

A condición de usuario serve para acceder a todos os servizos presencias e dixitais da nosa biblioteca, e do resto da Rede de Bibliotecas de Galicia. Ao darte de alta, obterás un número de usuario e un contrasinal para acceder a túa conta online e á colección dixital da Rede (GaliciaLe).

Podes darte de alta, de xeito presencial nas nosas dependencias, cubrindo un impreso. No prazo dun día terás o teu carné.

As altas das persoas menores de 14 anos deberán estar firmadas por unha persoa responsable (nai, pai, titora ou titor).

O carné de lector é gratuíto, persoal e intransferible. Todos os servizos que precisen identificación previa como persoa usuaria poderán ser usados soamente pola persoa usuaria ou adulta responsable.

Servizo de préstamo

Podes levar en préstamo un máximo de 3 exemplares por un prazo de 21 días, coa posibilidade dunha renovación, se o material non está reservado e tras 5 días de ser prestado, nunca antes. En toda a rede de bibliotecas podes levar en préstamo un total de 20 exemplares, xa que podes levar libros en préstamo doutras bibliotecas; pero tanto a retirada como a devolución terás que facela ti na propia biblioteca. A persoa que teña un material en préstamo faise responsable do seu coidado e integridade. No caso de incumprimento reiterado desta condición poderáselle suspender do servizo de préstamo. Ademais, está obrigada a repoñer a obra perdida ou deteriorada, ou no seu defecto, outra de similares características e prezo.

Sancións

No caso de que te pases da data de devolución, serás automaticamente sancionado. Un día de suspensión sen poder levar nada en préstamo por cada día de atraso.

Renovacións

Pódese renovar de varios xeitos:

  1. Presencialmente na biblioteca presentando o teu carné de socio.
  2. Telefónicamente a través do teléfono da biblioteca 666 375 202
  3. A través do correo electrónico enviado un e-mail a biblioteca@asneves.gal e indicando o número de usuario e material de queres renovar.
  4. Online en: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/ co teu número de usuario e a contrasinal. Recorda que so poderás renovar unha vez cada exemplar e non o poderás facer ata o 5º día de préstamo.

Non se renovan exemplares cando están reservados por outros usuario/as.

Un usuario/a sancionado ou con algún libro sen devolver non pode renovar.

Si xa tes renovado unha vez tes que devolvelo á biblioteca, senón estivera reservado pódelo levar de novo.

Reservas

Se queres un libro pero está prestado, podes reservalo de distintos xeitos:

  1. Presencialmente na biblioteca presentando o teu carné de socio.
  2. Telefonicamente a través do teléfono da biblioteca 666 375 202
  3. A través do correo electrónico enviado un e-mail a biblioteca@asneves.gal e indicando o número de usuario e o material de queres reservar.
  4. Online en: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/ co teu número de usuario e a contrasinal.

Debes ter en conta que as reservas que fagas en cada biblioteca da rede, tes que recollelas persoalmente na biblioteca en cuestión, no prazo de 3 días ou serán canceladas.

Só podes reservar exemplares que estean prestados, e na nosa biblioteca só poderás reservar un máximo de tres exemplares ó mesmo tempo.

GaliciaLe

É a plataforma do libro electrónico das bibliotecas públicas galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso a toda a cidadanía a lectura neste formato.

GaliciaLe proporciona un servizo de préstamo temporal de películas, revistas e libros en formato dixital de temáticas diversas (ficción, arte, informática, libros de viaxes, etc.), coa posibilidade de acceso en streaming ou descarga.

GaliciaLe engloba dous catálogos:

  • Catálogo do libro electrónico en galego

  • Catálogo do libro electrónico en castelán (eBiblio)

Os libros aquí incluídos poden lerse en dispositivos compatibles: tabletas, teléfonos móbiles, ordenadores persoais e lectores de libros electrónicos.

Para acceder a GaliciaLe tan só é preciso que dispoñas da túa conta da biblioteca: número de persoa usuaria e contrasinal.

www.galiciale.gal

Todas as novas desta área

Para novas anteriores ao 1/01/2022, PREME AQUÍ