Concello das Neves

Subvencións para as traídas de auga veciñais 2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

O Concello das Neves convoca, por terceiro ano consecutivo, as subvencións ás traídas de augas para obras de mellora e acondicionamento das súas instalacións. Este 2023, a cantidade destinada ás mesmas é de 20.000 euros para a contratación de obras, adquisición de materiais, man de obra ou equipamentos, asociados a melloras na captación de augas (fontes e pozos e o seu entorno); sistemas de almacenamento e potabilización; rede de distribución da auga (extensión ou mellora nas redes de distribución) e melloras nas instalacións (conexións eléctricas, sistemas de bombero ou peches de seguridade).

En 2022, a subvención entregada aos representantes das distintas traidas, destinouse á renovación de tramos das redes principais de distribución de auga. As cantidades que percibiron sumáronse aos máis de 100.000 euros que o Concello investiu os últimos anos nas melloras de instalacións e subministros, prevención das secas e eficiencia no consumo.

Documentos coas normas para a solicitude e formularios a presentar

Bases da subvención

Anuncio no BOPPO (19/04/2023)

Comunidades de Augas Solicitude Subvención (Formulario 1)

Comunidades de Augas Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de usuarios (Formulario 2)

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email