Saneamento

Departamento de fomento

Área de saneamento

O Concello das Neves presta directamente o servizo municipal de Saneamento en todo o concello. Actualmente o 85% da veciñanza pode conectarse a rede de saneamento. A instalación principal é a EDAR de Vide (Estación Depuradora de Augas Residuais) que recolle os verquidos da conca do río Termes. Noutros lugares existen minidepuradoras ou decantadoras que o Concello pretende ir sustituíndo. E para onde non existe rede ven de porse en marcha o servizo de baleirado de pozos ou fosas sépticas.

Avisos ou incidencias desta área:

Todas as novas desta área

Para novas anteriores ao 1/01/2022, PREME AQUÍ