Concello das Neves

O Concello das Neves realiza procesos de selección para contratar socorristas, peóns forestais e peóns de construción

O Concello das Neves está a realizar este mes de xuño varios procesos de selección de persoal temporal para distintos postos. En todos os casos os e as aspirantes terán que estar dados/as de alta no Servizo Público de Emprego (SEPE) como ‘demandantes’. En primeiro lugar selecciona a 2 Socorristas para a tempada de apertura … Leer más

Oferta e Selección para a Contratación Laboral Temporal de dúas persoas desempregadas, para os postos de Socorristas, do Servizo de Atención ás Piscinas Municipais

Subvención para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interés xeral e social. Concesión dunha subvención por importe de 7.066,20 € para a contratación de 2 persoas traballadoras desempregadas para a realización da obra ou servizo «ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS» Tal como se establece na resolución da concesión … Leer más