Concello das Neves

Vintecatro comunicadores/as e xornalistas saharauís e toda Europa, reunidos/as en As Neves

Vintecatro escritores e xornalistas saharahuís, procedentes de distintos países europeos, están reunidos esta  de semana nas Neves na ‘V Asamblea da Liga de Xornalistas e Escritores Saharauis en Europa’. Trátase dunha xuntanza na que avalían as iniciativas, accións e traballos realizados ata agora para trasladar a realidade das circunstancias nas que sobrevive a poboación saharahuí, … Leer más