Concello das Neves

Plan Infravivenda 2022 Próxima actuación na parroquia de As Neves

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de As Neves subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVlta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda, para o exercicio 2022. Expediente: P-IR-0012/22 Orzamento: … Leer más

Supresión Da Simboloxía Franquista Nos Espazos Públicos E Sinalización Do Patrimonio Histórico-Cultural

O Concello das Neves ten concedidas dúas axudas da Deputación Provincial de Pontevedra, ao ao abeiro das subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2021(publicadas no BOPPO número 188 de 29 de setembro de 2021) . A … Leer más

Liña 2 do Plan Concellos 2022-2023 nas Neves

O Concello das Neves inviste a Liña 2 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra nos seguintes programas: OBXECTO DA SUBVENCIÓN IMPORTE DA SUBVENCIÓN ViveNasNeves 2022 16.661,70 € FEIRA DO REQUEIXO E O MEL E FESTA DO TINTO RIAS BAIXAS 2022 19.302.52 € ACHEGA PARA A APORTACIÓN MUNICIPAL AO PROGRAMA “MUSIGAL” 2022 2.662,00 €

Plan Infravivenda 2022 Próxima actuación na parroquia de Tortoreos

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de Tortoreos subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio Ambente, Territorio e Vivenda, dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda  2022. Expediente: P-IR-0015/22 Orzamento: 14.137,65 € Dotación do … Leer más

Subvención da Deputación de Pontevedra Para O Fomento Da Igualdade De Oportunidades E A Prevención Da Violencia De Xénero Para O Ano 2022

Realización do Mural 8M: creación dun mural para o Día Internacional da Muller Traballadora, martes 8 de marzo de 2022, coa participación do alumnado do IES Pazo da Mercé e do 6º curso do CEIP Marquesa do Pazo da Mercé nunha actividade educacional. O mural foi adicado ás mulleres que loitaron polos nosos dereitos, a … Leer más

Activación da oficina de información turística

A oficina de información turística do Concello das Neves xa está activa. O Concello das Neves, foi beneficiario dunha subvención da Deputación de Pontevedra para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público en oficinas de Turismo Adheridas á Rede de Oficinas Rías Baixas durante o ano 2022 (publicado no … Leer más

Plan Infravivenda 2022. Próxima actuación na parroquia de San Xosé de Ribarteme

Comezan as obras de rehabilitación dunha vivenda na parroquia de San Xosé de Ribarteme ao abeiro da subvención outorgada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda dentro do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda, para … Leer más

Oferta e Selección para a Contratación Laboral Temporal de dúas persoas desempregadas, para os postos de Socorristas, do Servizo de Atención ás Piscinas Municipais

Subvención para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interés xeral e social. Concesión dunha subvención por importe de 7.066,20 € para a contratación de 2 persoas traballadoras desempregadas para a realización da obra ou servizo «ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS» Tal como se establece na resolución da concesión … Leer más

Subvención: As Neves Concilia 2022

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Igualdade subvenciona a actividade “AS NEVES CONCILIA” durante o ano 2022, ó abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para … Leer más

O Boletín da Provincia publica as bases da subvención do Concello das Neves ás comunidades de usuarios de augas

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións municipais en réxime de concorrencia competitiva ás comunidades de usuarios de augas de consumo do concello de As Neves para a realización de melloras das instalacións durante o ano 2022.   Bases Subvencións Comunidades de Augas 2022 Anexo I Solicitude Subvención Comunidades de Augas Anexo II Certificado … Leer más